ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ)
       
 
 
Become a Member
 
Please complete the following Application Form and send a scanned copy at: newmembers@hamac.gr
In the same e-mail please also send a logo (gif) and 1 slide (ppt) presentation of your company.
For more information please contact: +30 211 800 0910 or info@hamac.gr
 
© 2017 - Powered by Regate DisclaimerContact us | Members | Benefits | FAQs